< Tilbage

Julenyhedsbrev fra bestyrelsen01-12-2014 - 11:56

Kære Andelshavere

 

Julen står for døren, og det betyder lidt ændringer i driften i juleferien.

Kontorets åbningstid

Kontorets åbningstid er fortsat onsdag i lige uger fra kl. 1800 til kl. 1900, næste gang vil dog være den 7.januar 2015, idet vi selvfølgelig har lukket den 24.december.

Varmemester

Varmemesteren kan i arbejdstiden (mandag til fredag fra kl. 800 til kl. 1530) også træffes på telefon 32 54 04 01 for drifts-mæssige spørgsmål, f.eks. manglende varme, vand, lys på trapper o. lign. Alle andre spørgsmål skal rettes til bestyrel-sen. Akut-telefonnumre for nødstilfælde uden for almindelig arbejdstid,, f.eks. rørbrud på fællesarealer o.l., kan findes på særskilt opslag.

TV-kabler

Alle har nu fået installeret nye antennestik, og fremover, dvs. fra nu gældende fra den 1.januar, skal man selv bestille TV-pakker. Herom skulle du gerne have modtaget brev fra ComX vores netværksudbyder. Det betyder også, at i det nye år indgår beløb for TV ikke i lejen længere, men opkræves særskilt af ComX.

Ramper

I oktober indgik vi forlig i sagen om ramperne med CASA arkitekter, som indebærer en erstatning til foreningen på 35.000. I november fik vi ny tilladelse fra kommunen til at forsyne ramperne med trin. Og nu i december er arbejdet med trin på ramperne færdigt og heldigvis inden sneen er faldet. Vi håber det har hjulpet på adgangsforholdene.

ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Isafjord er fra den 1.juli medlem af ABF. Det betyder, at vi nu har adgang til alle ABF-kurser, juridiks rådgivning og erfa-ringer med drift af andelsforeninger. Noget vi eksempelvis har brug for i forbindelse med arbejdet med revidering af ved-tægterne, som nu pågår, se i øvrigt opslag fra vedtægtsudvalget.
Alle andelshavere i foreningen får nu ABF- medlemsblad i postkassen, ABF-nyt.

Hjemmeside

Vi har fået ny hjemmeside og den er i øjeblikket under opbygning. Gå ind på www.isafjord.dk og se hvordan den ser ud. Der arbejdes i øjeblikket med den, og hvis du har gode forslag er de velkomne.

Generalforsamling

Datoen for næste års generalforsamling er nu fastsat. Sæt kryds i kalenderen ved den 25.marts 2015.

Trappeopgangene

Der er i øjeblikket stigende problemer med sko og affaldsposer og andre genstande på bagtrapper og hovedtrapper for den sags skyld. Der må ikke stå noget i opgangene af brandhensyn, hvis brandmyndighederne opdager det kan foreningen få en bøde og endnu værre, hvis det uheldige skulle ske i, at der opstår brand kan det forhindre slukningsarbejdet!!!
Og dernæst en opfordring: vær opmærksom på, hvem du lukker ind på trappen. Der har i den seneste tid sket indbrud i en af vores naboejendomme ved at tyvene er blevet lukket automatisk ind over døranlægget. Så tjek hvem du lukker ind!


Dette var så den lille julesang til sidst, men hvorom alt er så ønsker vi alle beboere en Glædelig Jul og et Godt Nytår

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

< Tilbage