< Tilbage

Vedligeholdelsesplan af ejendommen20-08-2015 - 12:05

Kære beboere.

Som bekendt har Gaihede udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, og vi har allerede på seneste generalforsamling vedtaget at påbegynde arbejdet med flytning af nedløb og undersøgelse af rørledninger.

Rapporten fra Gaihede indeholder imidlertid en del andre punkter, som vi i foreningen skal tage stilling til. I den forbindelses har vi i bestyrelsen et ønske om at kunne trække på de kompetencer de enkelte beboere måtte besidde. Der bliver derfor nedsat en arbejdsgruppe til gennemgang og prioritering af vedligeholdelsesplanen, som vi opfordrer interesserede andelshavere til at deltage i. Sidder der nogen med erfaring inden for byggebranchen eller med håndværkerbaggrund, vil det naturligvis være en stor fordel, at vi kan indlemme disse i gruppen.

Som udgangspunkt vil der være brug for 4-5 personer, og interesserede må meget gerne henvende sig på email@isafjord.dk Seneste mulighed for tilbagemelding er Torsdag d.3 september 2015.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.

PS. Nu vi har jer i tale, vil vi gerne gøre opmærksom på, at kontoret er lukket i uge 42 grundet efterårsferie.

< Tilbage