Bestyrelsen

Adresse

B/S Isafjord
Njalsgade 30A, st.tv.
2300 København S
Tlf. 51 50 04 90

Træffetid
 
Bestyrelsen træffes på kontoret den første onsdag i hver måned kl. 18.00 – 18.30. Der er dog lukket på helligdage.

Du kan også kontakte os via nedenstående kontaktformular.

NB! Vi modtager ikke henvendelser ang. venteliste, for vi har ingen venteliste!

Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, hvor indkomne sager behandles.

Bestyrelsen i B/S Isafjord består af en formand, en næstformand, tre ordinære medlemmer og to suppleanter, som varetager den daglige ledelse af foreningen og håndhæver generalforsamlingens beslutninger. 

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Kjeldgaard Larsen, formand 
Sus Hartung, næstformand 
Jacob Herrestrup 
Julie Bay Wedebye
Peter Buch Hansen


Suppleanter

Morten Engsbye
Julie B. Appelqvist

Referater af bestyrelsesmøder