NYT/GAMMELT NYT

Kloakprojekt – Fastelavn – Generalforsamling

KLOAKRENOVERING

Vi er nu nået så langt, at projektet med at renovere vore kloakrør/stikledninger sættes i gang. Det vil vi alle kunne bemærke ved, at der er opsat vogne og container i gården. Og snart starter gravearbejdet med de ulemper, det vil medføre for os alle.

Entreprenør på arbejdet er Peder Skotte ApS og tilsynsførende projektledelse ved Rambøll.

Arbejdet vil forventeligt skride frem efter følgende vejledende plan:

Uge 5 Opstart af byggeplads
Uge 6 Opgravning ved Njalsgade 30 + strømpeforing af stikledninger
Uge 7 Opgravning ved Njalsgade 28 + strømpeforing af stikledninger
Uge 8 Opgravning ved Egilsgade 31 + strømpeforing af stikledninger + reetablering af asfalt
Uge 9 Opgravning til stik ved Njalsgade 24-28 + strømpeforing af stikledninger
Uge 10 og 11 Opgravning til stik ved Egilsgade 25-31 + strømpeforing af stikledninger + reetablering af asfalt
Uge 12 og 13 Strømpeforing af hovedledninger
Uge 14 Oprydning af byggeplads

Uforudsete hændelser og/eller vejret m.v. kan ændre på planerne undervejs.

Når der arbejdes på stikledningerne til DIN opgang, så må DU ikke anvende faldstammerne. Dvs. at DU hverken må anvende bad, toilet, håndvaske, opvaske- og vaskemaskiner m.v. Al udledning af vand og væsker i faldstammen er STRENGT FORBUDT. Forbuddet forventes kun at være gældende i få dage og kun i tidsrummet fra kl. 7.30 – 16.00. I samme tidsrum vil der blive lukket for al vandforsyning til den pågældende opgang.

Du vil blive varslet af entreprenøren et par dage i forvejen, inden at arbejdet med stikledningerne til din opgang blive igangsat. Du kan i ovennævnte tidsrum anvende gårdtoilettet – og planen er, at der blive opsat en toiletvogn i gården, som du også kan anvende.

Kan downloades i pdf-format her

 

FASTELAVN

Kom og slå katten af tønden søndag d. 11. februar kl. 14 i gården.
Der vil blive opsat 2 tønder, og børnene vil blive delt op i to aldersgrupper. Der vil desuden være en tønde til de legesyge voksne.
Der vil blive serveret fastelavnsboller, varm kakao og kaffe.
Kattedronning/Kattekonge vil blive kåret, og der vil være en præmie til den bedste udklædte.

Kan downloades i pdf-format her

 

GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt

mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00
i Kulturhuset Islands Brygge.

Indkaldelse m.v. udsendes ultimo februar.

HUSK at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest den 1. februar 2018. Det kan ske pr. mail (email@isafjord.dk) eller brev (anvend brevsprækken til værkstedet i gennemgangen mellem gården og Njalsgade).

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kan downloades i pdf-format her

 

 

OBS! Nye kontortider m.m.

 

2017 er ved at rinde ud…

 

  • Bestyrelsen har valgt at lave ny kontortid. I kan se de nye tider på opslag i opgangene. Grunden til dette er, at vi mange onsdage ikke havde nogle henvendelser fra beboere, da en del bliver klaret via gårdmand Claus direkte eller også på mail. Nogle spørgsmål bliver også stillet via Facebook og der afhjælper I beboere ofte hinanden og selvom det ikke et officielt talerør til bestyrelsen, så bliver det flittigt brugt. Konkrete spørgsmål / henvendelser, vil bestyrelsen dog gerne have pr. mail eller ved direkte kontakt på kontoret.
  • Kloakrenoveringen er endeligt på vej. Det er påtænkt, at arbejdet bliver sat i gang, i starten af januar 2018. Så hvis vejrguderne er med os, har vi forhåbentlig vores gård tilbage, når forårs-og sommer-månederne starter.
  • Vores møl på loftet er desværre et gentagende problem; Bestyrelsen arbejder på en handlings plan og vender tilbage når der er nyt.
  • Det kunne være rigtigt godt, hvis vi kunne blive bedre til – den åbenbart meget svære kunst – at slå papkasserne sammen, inden disse smides ud i pap-containeren; især hvis der skal smides store papkasser ud efter julegaveindkøb og gaveudpakning.
  • Vær opmærksom på, at få lukket portlågen, bagdørene i gården og kælderdørene efter dig. Vi har desværre haft ubudne gæster; både på vores gårdtoilet og haft tyveri i nogle af kældrene.

Med ønsket om en god jul og et lykkebringende nytår til jer alle; håber vi, at du også husker, at ønske din nabo en god jul!
Bestyrelsen i B/S Isafjord

Brevet kan downloades i pdf-format her

OBS!! HUSK AT LÆSE BESTYRELSENS SOMMERNYHEDSBREV!

SOMMERNYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN 2017

Hermed en status på de igangværende projekter m.v. siden generalforsamlingen i marts samt generel information til alle beboere.

Varmemesteren er på sommerferie fra 1. – 23. juliI
Claus’ sommerferie vil foreningens rengøringsfirma, JR Servicefirma, varetage de mest nødvendige opgaver. Firmaet kan i akutte tilfælde ved vandskade e.l. kontaktes på telefon 21 20 30 03. Uden for normal arbejdstid og kun i ABSOLUT akutte situationer kan firmaet kontaktes på vagttelefon 61 30 42 19.

Nyt telefonnummer fra 23. juli 2017
Foreningens tidligere hovednummer 32 54 04 01 udgår. Så skal du have fat i varmemesteren, når han kommer tilbage fra ferien, så skal du fremover ringe på
51 50 04 90

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 3. maj 2017
På den ekstraordinære generalforsamling var forslag om ændring af vedtægternes §14 eneste punkt. Resultatet af afstemningen blev, at forslag 1.1 (fast vurderingsspecialist udpeget af bestyrelsen) blev nedstemt og forslag 1.2 (obligatorisk VVS- og el-tjek) blev vedtaget. Det betyder, at der nu skal foretages et VVS- og el-tjek ved alle overdragelser, som aftales fremover.

Referatet fra generalforsamlingen er tilgængelig på foreningens hjemmeside og kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen pr. mail eller i kontortiden.

Renovering af kloak
Efter at opgaven har været i udbud, har bestyrelsen nu modtaget tilbud på arbejdet. Bestyrelsen er ved at gennemgå materialet for efterfølgende at lave et oplæg til en ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt i efteråret.

Forsikring af glas og kumme i hele foreningen er tegnet
Foreningen har tegnet en tillægsforsikring, så vi alle nu er dækket for skader på glas og kumme. Mange andelshavere har tegnet individuelle forsikringer, der nu evt. kan afmeldes. På hjemmesiden ligger en mere uddybende beskrivelse af forsikringen, og hvilke forhold der er dækket. Der ligger ligeledes en vejledning, som beskriver, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at anmelde en skade. Dette materiale kan også rekvireres ved at kontakte bestyrelsen pr. mail eller i kontortiden.

Sponsor af Hjertestarter ved Superbrugsen
Bestyrelsen besluttede i foråret at være medsponsor på et projekt med at opsætte en hjertestarter udendørs ved Superbrugsen. Der er anvendt kr. 3.125 til dette formål. Bestyrelsen fandt det rigtigt at støtte dette projekt, da alle beboere og gæster potentielt kunne få glæde af det. Hjertestarteren skulle blive monteret i meget nær fremtid.

OG HUSK DET NU!

  • Luk porten til gården efter dig, så vi holder småbørn inde i gården og ubudne gæster ude af gården
  • Klap dit pap sammen, så der er plads til det hele, og skurene holdes ryddeligt
  • Hjælp børnene med at sætte nettet på sandkassen. Der er lige kommet frisk sand i kassen, som vi meget gerne skulle holde helt fri for katteafføring
  • Sommertid er også ensbetydende med mere liv i gården og fester for åbne vinduer. Læs den nye husorden der beskriver reglerne for bl.a. ophold i gården, støj m.v.

Bestyrelsen og ansatte ønsker alle beboere en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig sommer.

Brevet kan downloades i pdf-format her.

NY HJEMMESIDE

Hjemmesiden har fået “nyt ansigt” – et mere moderne udseende –  men indholdet er mere eller mindre det samme, så det er fortsat muligt at downloade div. dokumenter, der kan være brug for i forbindelse med salg af lejlighed m.m.

Send gerne rettelser vedrørende f.eks. udvalg eller andet til bestyrelsen, så vil der blive fulgt op på det.