Varmemester

Varmemester Claus Rasmussen  kan træffes på tlf.nr. 51 50 04 90 i tidsrummet mandag – fredag kl. 8:00 – 15:30, og du kan skrive til ham på adressen: email@isafjord.dk, eller lægge en seddel i hans postkasse (hænger på døren til værkstedet, der ligger i mellemgangen mellem gården og Njalsgade).

Du kan kontakte Claus, hvis du har spørgsmål til den daglige drift af gården, f.eks. renovation, navneskilt på dørtelefon og postkasse, hvis du opdager skadedyr, m.v.

Den ordinære telefontid er fra 8-15:30, men ved akut behov (sprængte vandrør, strømsvigt og lign.) kan Claus træffes hele døgnet, også weekender og helligdage. Ved akut behov uden for almindelig arbejdstid, kan du lægge en besked, og Claus vil ringe tilbage hurtigst muligt.

Hvis du ringer til en håndværker, og det ikke er akut, skal du altid selv betale.