Nyhedsbrev september 2020 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev september 2020

Udgivet den 03. september 2020

Nyt fra bestyrelsen vedrørende afholdelse af ordinær generalforsamling 2020, varmemesterens jubilæum og renovering af vinduer.

Udfordringer med afholdelse af generalforsamling
Bestyrelsen arbejder fortsat intenst på at finde en løsning, så den ordinære generalforsamling kan afholdes. Udfordringen er at finde et lokale, hvor vi alle har lov til at være under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger omkring begrænsning af risiko for smitte med coronavirus.

Flere datoer har været i spil, hvor vi også har haft booket salen i Kulturhuset Islands Brygge. Men som reglerne er lige nu, så må vi kun være 76 personer i salen. Da dagsordenen indeholder forslag om altaner, er det bestyrelsens forventning, at vi med stor sandsynlig vil se et fremmøde på flere end 76 personer. Reglerne ser ikke umiddelbart ud til at blive ændret i nærmeste fremtid. Bestyrelsen undersøger derfor nu, om det er muligt at finde et andet sted eller en alternativ måde at afholde generalforsamlingen på. Nærmere information vil naturligvis blive givet til alle andelshavere, så snart det er muligt.

Varmemesterens 25 års jubilæum
Vores varmemester, Claus Rasmussen, havde den 1. september 2020 været ansat i foreningen i 25 år. Efter Claus’ eget ønske er jubilæet ikke blevet fejret med fest og flag. På seneste bestyrelsesmøde blev der dog budt på smørrebrød og en øl – og ved samme lejlighed fik Claus overrakt en kurv med lækkerier og tildelt et skattefrit jubilæumsgratiale på 8.000 kr. En gave fra alle andelshavere i B/S Isafjord.

Bestyrelsen vil endnu engang ønske Claus et stort tillykke med jubilæet – og du er også velkommen til at give Claus et tillykke med på vejen, næste gang du møder ham i gården.

Renovering af vinduer
Hovedprojektet med maling og renovering af vore vinduer blev endeligt afsluttet medio august. Vi beklager, at nogle beboer blev ramt af projektet midt i sommerferien, men det var det muliges kunst at få projektet afsluttet uden yderligere forsinkelse og økonomiske konsekvenser for foreningen.

Bestyrelsen forventer, at der i forlængelse af vinduesmalingen igangsættes maling af bag- og kælderdøre hen over efteråret, – hvis det kan nås – da de også trænger til en omgang vedligeholdelse.

Bestyrelsen ønsker alle et dejligt efterår.

Nyhedsbrev september 2020