Bestyrelsen orienterer, sommer 2017 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Bestyrelsen orienterer, sommer 2017

Udgivet den 28. juni 2017
Hermed en status på de igangværende projekter m.v. siden generalforsamlingen i marts samt generel information til alle beboere.

Hermed en status på de igangværende projekter m.v. siden generalforsamlingen i marts samt generel information til alle beboere.

Varmemesteren er på sommerferie fra 1. – 23. juli

I Claus’ sommerferie vil foreningens rengøringsfirma, JR Servicefirma, varetage de mest nødvendige opgaver. Firmaet kan i akutte tilfælde ved vandskade e.l. kontaktes på telefon 21 20 30 03. Uden for normal arbejdstid og kun i ABSOLUT akutte situationer kan firmaet kontaktes på vagttelefon 61 30 42 19.

Nyt telefonnummer fra 23. juli 2017

Foreningens tidligere hovednummer 32 54 04 01 udgår. Så skal du have fat i varmemesteren, når han kommer tilbage fra ferien, så skal du fremover ringe på 51 50 04 90

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 3. maj 2017

På den ekstraordinære generalforsamling var forslag om ændring af vedtægternes §14 eneste punkt. Resultatet af afstemningen blev, at forslag 1.1 (fast vurderingsspecialist udpeget af bestyrelsen) blev nedstemt og forslag 1.2 (obligatorisk VVS- og el-tjek) blev vedtaget. Det betyder, at der nu skal foretages et VVS- og el-tjek ved alle overdragelser, som aftales fremover.

Referatet fra generalforsamlingen er tilgængelig på foreningens hjemmeside og kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen pr. mail eller i kontortiden.

Renovering af kloak

Efter at opgaven har været i udbud, har bestyrelsen nu modtaget tilbud på arbejdet. Bestyrelsen er ved at gennemgå materialet for efterfølgende at lave et oplæg til en ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt i efteråret.

Forsikring af glas og kumme i hele foreningen er tegnet

Foreningen har tegnet en tillægsforsikring, så vi alle nu er dækket for skader på glas og kumme. Mange andelshavere har tegnet individuelle forsikringer, der nu evt. kan afmeldes. På hjemmesiden ligger en mere uddybende beskrivelse af forsikringen, og hvilke forhold der er dækket. Der ligger ligeledes en vejledning, som beskriver, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at anmelde en skade. Dette materiale kan også rekvireres ved at kontakte bestyrelsen pr. mail eller i kontortiden.

Sponsor af Hjertestarter ved Superbrugsen

Bestyrelsen besluttede i foråret at være medsponsor på et projekt med at opsætte en hjertestarter udendørs ved Superbrugsen. Der er anvendt kr. 3.125 til dette formål. Bestyrelsen fandt det rigtigt at støtte dette projekt, da alle beboere og gæster potentielt kunne få glæde af det. Hjertestarteren skulle blive monteret i meget nær fremtid.

OG HUSK DET NU!

  • Luk porten til gården efter dig, så vi holder småbørn inde i gården og ubudne gæster ude af gården
  • Klap dit pap sammen, så der er plads til det hele, og skurene holdes ryddeligt
  • Hjælp børnene med at sætte nettet på sandkassen. Der er lige kommet frisk sand i kassen, som vi meget gerne skulle holde helt fri for katteafføring
  • Sommertid er også ensbetydende med mere liv i gården og fester for åbne vinduer. Læs den nye husorden der beskriver reglerne for bl.a. ophold i gården, støj m.v.

Bestyrelsen og ansatte ønsker alle beboere en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig sommer.