Effekter på hoved- og bagtrapper | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Effekter på hoved- og bagtrapper

Udgivet den 03. september 2020

Det er ikke tilladt at opbevare egne effekter på ejendommens trappearealer og andre fællesarealer.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der står mange genstande af forskellige karakter tilhørende beboerne på hoved- og bagtrapper.

Bestyrelsen har pligt til at gøre noget ved dette, da det ikke er tilladt ifølge vores Husorden og ulovligt i henhold til bygningsreglementet. Det er desværre et voksende problem, som er til fare for os alle. For- og bagtrapper er flugtveje ved brand og evakuering. Derudover så kan trapperne ikke blive vasket og vedligeholdt, hvis de ikke er ryddet. Derfor skal der ALTID være fri passage, og der skal være ryddet for alle genstande, sko, tomme måltidskasser eller lignende. Også selv om man bor på 5. sal!

Vi vil i den nærmeste fremtid og løbende fremover gennemgå opgangene på både for- og bagtrapper. Hvis det gentagne gange konstateres, at der står effekter/genstande på for- og bagtrappe, vil det i sidste ende resultere i, at disse bliver fjernet på andelshaverens regning. For god ordens skyld så er det naturligvis tilladt at have en alm. dørmåtte liggende foran lejlighedsdørene.

I vores husorden side 7 står:
”Da trapperne er vores flugtveje, må du ikke stille noget på trappearealerne, som f.eks. affald, flasker, fodtøj og lignende. Hvis der gentagne gange er placeret effekter på trappen eller andre fællesarealer, vil effekterne blive fjernet uden yderligere varsling for andelshavers regning. (…) Du har mulighed for at få varer leveret ved hovedindgangen til lejligheden, men det skal fjernes samme dag, som det leveres. Returemballage kan stilles på hovedtrappen samme dag som leveringen finder sted – men du har ansvar for, at der er fri passage på trappen.”

VIGTIGT! Opskuring af linoleum på hovedtrapper 15. – 25. september 2020
I uge 38 og 39 vil alle hovedtrapper gennemgå en vedligeholdelse, hvor trappernes linoleum bliver opskruret/renset og efterbehandlet. Det er derfor vigtigt, at alle beboere, som har effekter placeret på trappearealer, fjerner disse senest den 14. september 2020. Hvis der henstår effekter, når vedligeholdelsesarbejdet startes, vil de blive fjernet på andelshavers regning.

Rengøringsfirmaet, som udfører opgaven, vil varsle os nogle dage i forvejen, ved opslag på opgangens opslagstavle, så vi ved, hvornår den aktuelle opgang behandles. På selve dagen bedes alle dørmåtter tages ind i lejligheden. De kan lægges ud igen efter arbejdsdagens ophør. Dørmåtter, der ikke er fjernet, vil blive lagt i bunden af trappeløbet ved postkasserne, hvor beboerne så selv skal hente dem.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail, brev eller i kontortiden, hvis der er spørgsmål.

Lad os hjælpe hinanden med at skabe et mere sikkert og renere sted at bo og færdes.

Personlige effekter og andre genstande på hovedtrapper og bagtrapper