Generalforsamling 2020 – Delafvikling maj/juni: Ændring til afstemning | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Generalforsamling 2020 – Delafvikling maj/juni: Ændring til afstemning

Udgivet den 28. maj 2020

Bestyrelsen har taget en indsigelse tilfølge, og ændret afstemningen.

Bestyrelsen har modtaget en indsigelse mod den igangsatte afstemning om 3 punkter fra dagsordenen til den ordinære generalforsamling 2020. Indsigelsen går på, at afstemningen om valg af suppleanter til bestyrelsen (pkt. 9) bør være anonym, hvilket der ikke var lagt op til på den udsendte stemmeseddel. Bestyrelsen har valgt at tage indsigelsen til følge.

 

Det betyder, at afstemningen om dagsordenens punkt 9: ’Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter’ suspenderes, og punktet vil i stedet blive behandlet ved en senere generalforsamling med fremmøde.

 

Du kan stadig anvende den fremsendte stemmeseddel

Den allerede udsendte stemmeseddel kan stadig anvendes. Vi anmoder blot om, at du undlader at afgive stemme under punkt 9, som under alle omstændigheder ikke vil få nogen betydning. Du kan også udskrive en ny stemmeseddel, hvor punkt 9 er udeladt.

 

Allerede afleverede og indsendte stemmesedler er stadig gyldige

De stemmesedler, som allerede er afleveret eller sendt til bestyrelsen, er stadig gyldige. Evt. stemmer til punkt 9 vil ikke få nogen betydning, og således tages der kun højde for afstemningen på de 2 øvrige vigtige punkter, som er sendt til afstemning.

 

Frist for at stemme er tirsdag den 9. juni 2020

Fristen for at aflevere/sende os din stemmeseddel er uændret den 9. juni 2020.

 

Meld dig til stemmeudvalget

Vi mangler medlemmer til et stemmeudvalg, som bør bestå af 2 andelshavere, som ikke er medlem af bestyrelsen. Stemmeudvalget skal optælle alle indkomne stemmer på foreningens kontor onsdag den 10. juni kl. 17.30 – 18.00. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med dette, så send en mail til email@isafjord.dk eller læg et brev i brevsprækken til værkstedet i kældergennemgangen mellem gården og Njalsgade.

 

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at afgive deres stemme!

 

Vi takker på forhånd for din medvirken og forståelse for denne særlige situation, som Covid-19 har bragt os i.

 

 

Venlig hilsen

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

 

Bestyrelsen