God sommer fra bestyrelsen | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

God sommer fra bestyrelsen

Udgivet den 27. juni 2022

Sommer nyhedsbrev juni 2022

Gården er blevet blomsterpyntet igen, så nu kan sommeren bare komme.

Nyt trædække. Inden sommeren er helt ovre, håber vi, at vi har fået udskiftet trædækket midt i gården. Det er også planen at få lavet fladt tag på storskraldskuret bagerst i gården.

Nye trædesten uden for hoveddørene. Efter længere tids venten er vores nye trædesten til hoveddørsindgangen ankommet. Stenene vil blive udskiftet i sensommeren/efteråret. Vi må forvente, at vi i perioder ikke kan benytte hoveddørsindgangen.

Ny port og gitter til gården. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for udskiftning af port og gitter i vores gård. Der er kontakt til smedefirma om en teknisk mulighed og selvfølgelig pris på udførsel. Tidsrammen for dette projekt er ikke fastlagt endnu.

Altaner. Projektet afventer rådgiver og advokat, så vi kan få sendt mere information ud til alle. Udfordringen er nu, at materialer og ikke mindst lånerenten er steget voldsomt. Vi håber, at vi snart kan udsende information og bindende tilmeldings-dokumenter ud til alle andelshavere.

Koldt bad. Arbejdet med udskiftning af varmtvandsrørene på vores bagtrapper blev afsluttet før planlagt tidsramme i maj.

Manglende toilet. Reliningen af vores toiletfaldstammer er godt i gang. De fleste, der har haft besøg af håndværkerne, har været så heldige, at toilettet er blevet genmonteret en dag før lovet. Projektet er desværre også ramt af lidt forsinkelse, og tidsplanen er blevet ændret et par gange undervejs. Projektet forventes helt afsluttet sidst i juli.

Skæld ud. I forbindelse med relining af faldstammerne har vi desværre kunnet konstatere, at der bliver skyllet andet ud i toilettet, end hvad der bør. Hvis du vælger at bortskaffe vatpinde, engangsvaskeklude, bind, bleer osv. via toilettet, så vil der opstå propper i faldstammen, og du vil dele ”brunt vand” med dine naboer. Så lad det være en opfordring til, at alle tænker over, hvad der bortskaffes via toilettet.

Revner i gulv i WC-rum. Håndværkerne har ét sted konstateret revner i gulvet i toilet-rummet. Det giver det problem, at jernbjælken i gulvet ruster og giver den risiko, at gulvet kan bryde sammen. SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ om der er revner i gulvet i dit WC-rum.

God sommer ønskes til alle.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

2022-06-27-sommerbrev