Jule-nyhedsbrev fra bestyrelsen | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Jule-nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 22. december 2022

Læs jule-nyhedsbrevet fra bestyrelsen.

Kære andelshaver

På vegne af foreningens bogholder, varmemester og bestyrelse vil vi gerne ønske dig og din familie en glædelig jul samt et godt nytår.

Affald
Vi har et par små bønner til dig og din husstand i denne søde juletid, som vi håber, I vil tage til jer. I juledagene bliver der slæbt ekstra meget affald i beholderne. Dette betyder, at de hurtigt bliver fyldt op. Derfor vil vi gerne bede om, at alle husker at slå pap sammen i papcontaineren. Vær desuden omhyggelig så affaldet bliver sorteret korrekt. På denne måde kan vi forhåbentlig undgå, at skraldet kommer til at flyde over, hvilket vil være til glæde for alle.

Husk at lukke porten
Låsen i portlågen har ikke fungeret i lang tid. Derfor ser vi desværre, at folk glemmer at lukke den. Dermed står den står ofte åben. Hvis nu vi alle fremover husker at lukke den efter brug, er risikoen for besøg af indbrudstyve mindre. Det skulle gerne være sådan, at man ikke skal frygte for cykler bliver stjålet, hvis man nu har glemt at låse den. Bestyrelsen arbejder i øvrigt på en løsning for porten, som vi vil præsentere på den kommende generalforsamling.

Projekter i 2022
Når vi ser tilbage på dette år, har det været begivenhedsrigt med store projekter. Det startede med strømpeforing af faldstammer og udskiftning af varmerør. Arbejdet var færdigt i midten af juli og forløb stort set smertefrit. I flere af lejlighederne har VVS’eren dog gjort os opmærksomme på, at flere af vandrørene er af messing og bør udskiftes. Der er stor risiko for, at rørene kan tære. I værste tilfælde kan det føre til sprængte vandrør. Dette er ikke ulovligt, men ansvaret ligger på andelshaverens side. Vi er blevet anbefalet på det kraftigste at få dem skiftet. Skal du alligevel have lavet VVS-arbejde inden for nær fremtid, så få din håndværker til at tjekke dine rør.

På årets generalforsamling blev det vedtaget at sænke og skifte taget på skuret i gårdens østlige ende. Vi har for nylig indgået en aftale med en tømrer og håber, at arbejdet går i gang inden længe, når vejret tillader det. Arbejdet forventes at vare ca. 2-3 uger.

Gårdudvalg
Vi synes, at vores baggård fungerer godt, men at den kan forbedres. Vi har indhentet tilbud på et nyt legeområde, hvor sandkassen fylder mindre. Men vi kunne godt bruge flere input. Har du lyst til at deltage i et gårdudvalg, hører vi gerne fra dig.

Energipriser
Vi har sikkert alle bemærket, at prisen på særlig el er steget i de seneste måneder. Fra bogholderen lyder det heldigvis, at udgiften til fjernvarme ikke giver anledning til justering af vores acontobetalinger til varme/varmt vand på nuværende tidspunkt.

Generalforsamling 2023
Der afholdes ordinær generalforsamling den 21. marts 2023. Husk at fristen for at indgive forslag til behandling på denne generalforsamling er den 1. februar 2023.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

2022-12-22-julebrev2022