Ny valuarvurderingsrapport juni 2020 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Ny valuarvurderingsrapport juni 2020

Udgivet den 31. august 2020

I forlængelse af afstemningen i maj/juni 2020 har foreningen bestilt og modtaget en ny valuarvurderingsrapport.

Baggrund
Ved afstemningen, der blev afholdt i maj/juni 2020, som en delafvikling af den ordinære generalforsamling 2020, blev det vedtaget, at foreningen skulle anvende op til 40.000 kr. på en ny valuarvurdering. Det skulle af hensyn til nye lovændringer ske inden 1. juli 2020, hvis den nye valuarvurdering eventuelt ønskes anvendt til fastfrysning af ejendomsværdien fremadrettet.

Hvem og hvordan
Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at den nye valuarvurdering skulle udføres af firmaet Nordicals København A/S. Nordicals formidler en lang række investeringsejendomme og vurderer årligt over 100 andelsboligforeninger, så bestyrelsen vurderede, at der her var tale om en kompetent samarbejdspartner.

Selve vurderingen er foretaget af Nordicals den 26. juni 2020, og rapporten blev modtaget i foreningen den 29. juni 2020. Kravet om, at valuarvurderingen skulle være foretaget inden den 1. juli 2020, er derfor opfyldt.

Resultat
Valuarvurderingen viser en væsentlig forøgelse af ejendommens værdi set i forhold til den valuarvurdering, foreningen fik foretaget i januar 2020, og som er anvendt i det godkendte årsregnskab for 2019. I den nye valuarvurderingsrapport fra 26. juni 2020 fastsættes ejendomsværdien til 347.300.000 kr. mod den fastsatte ejendomsværdi i rapporten fra januar 2020 på 295.600.000 kr.

Eventuel beslutning om fastfrysning af ejendomsværdien
Begge de nævnte valuarvurderingsrapporter kan anvendes ved en eventuel fastfrysning af foreningens ejendomsværdi. Det skal senest besluttes i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2020 ved den ordinære generalforsamling i foråret 2021. Bestyrelsen vil med hjælp fra foreningens revisor nu overveje, hvorledes dette skal præsenteres for generalforsamlingen, og hvilke forskellige scenarier og anbefalinger det kan give mulighed for.

Se rapporten på hjemmesiden
Den nye valuarvurderingsrapport kan se under Dokumenter/Ejendommen. Den kan også rekvireres ved kontakt til bestyrelsen i kontortiden, pr. post eller mail.

Hvis der er spørgsmål til ovennævnte, er alle andelshavere naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Ny valuarvurdering juni 2020