Nyhedsbrev fra bestyrelsen, december 2019 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen, december 2019

Udgivet den 14. december 2019
Året går på hæld, og det er blevet tid til lidt nyt fra bestyrelseslokalet.

Året går på hæld, og det er blevet tid til lidt nyt fra bestyrelseslokalet.

Vinduesrenoveringsprojekt – status

Vi fik taget godt og grundigt hul på projektet, som oprindeligt var planlagt til at være gennemført i 2019. Trods gode intentioner, så blev processen med at finde en rådgiver og endeligt at få skrevet kontrakt med en entreprenør længere end forventet. Projektet forventes afsluttet inden 1. juli 2020.

 

Status er lige nu, at stort set alle vinduer i lejlighederne med adresse i Egilsgade er færdigmalet – og der er isat nye tætningslister. Der udestår dog stadig maling af stuelejlighederne samt nogle af kældervinduerne mod gaden. Pga. ustadigt vejr er det besluttet at udskyde denne del til foråret, når projektet startes op igen. Opstart er – alt afhængig af vejret - planlagt til medio marts 2020.

 

Ordinær generalforsamling 2020

Den næste ordinære generalforsamling er planlagt til afholdelse i Kulturhuset Islands Brygge onsdag den 1. april 2020 fra kl. 19.00. HUSK – at i henhold til vedtægterne skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. februar 2020.

 

Cykelindsamling

Der er runddelt information om den forestående cykelindsamling. Vær opmærksom på hvad du som beboer skal gøre for ikke at miste din cykel, og hvad du kan gøre, for at indsamlingen bliver en succes.

 

Røgalarmer

Husk, at hvis du af en eller anden grund nedtager røgalarmer på vores fællesarealer og/eller udtager batterierne i dem, så send en besked til kontoret eller kontakt varmemester Claus. Det er vigtigt, at vi får reetableret røgalarmerne, så de virker efter hensigten, og alle kan føle sig sikker.

 

Ny hjemmeside

Vi er ved at lægge sidste hånd på foreningens nye hjemmeside, som får samme adresse som den nuværende, nemlig www.isafjord.dk.
I forbindelse med lancering af den nye hjemmeside, så indføres også muligheden for, at du som andelshaver fremover kan modtage alt materiale fra foreningen/bestyrelsen digitalt via email i stedet for på papir i din postkasse. Der kommer information om dette i det nye år.

 

Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har fået lavet en gennemgang af ejendommen og dermed en ny vedligeholdelsesplan. Resultatet er, at noget er rigtig godt og andet er mindre godt. På den positive side er, at taget vurderes til at kunne holde mange år endnu. Mindre positivt er det, at vores toiletfaldstammer snart er helt udtjente og skal skiftes. Der kommer selvfølgelig meget mere om dette på den kommende generalforsamling.

 

Regeringens planer om ændring i boligreguleringslovens §5, stk. 2

Pressen har i en længere periode været fyldt med skrækhistorier om, at andelshavere kan forvente et kraftligt fald i ejendomsværdierne, hvis de planlagte ændringer i boligreguleringsloven føres ud i livet.
Selv om intet endnu er afgjort, så er der ifølge en artikel fra ABF (andelsboligforeningernes fællesrepræsentation) af 13.12.2019 dog positivt nyt. Se hele artiklen vedhæftet dette nyhedsbrev.

 

”Ferielukket” i administrationen 15. februar – 24. marts 2020

I ovennævnte periode er Jari, som står for vores administration, på ferie. Der vil derfor kunne forventes længere svartid på mailhenvendelser, og der kan ikke forventes indgåelse af aftale om overdragelse af andel. Så hvis du går med planer om at sælge din andel i denne periode, så henvend dig til kontoret nu.

 

Bortskaffelse af juletræer

Du kan placere dit udtjente juletræ (uden pynt) op ad hækken mod gaden ved gyngestativet. Så sørger varmemester Claus for, at det bliver hentet af kommunen til genanvendelse.

 

Planlagt huslejestigning pr. 1. januar 2020

Som besluttet på årets generalforsamling, så stiger boligafgiften med 15 kr. pr. enhed pr. 1. januar 2020.

 

Bestyrelsen og foreningens ansatte ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.