Nyhedsbrev fra bestyrelsen – juni 2020 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – juni 2020

Udgivet den 29. juni 2020
Sommerens nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Corona og generalforsamling

Coronavirus har sat sit præg på hele verden. Hos os i B/S Isafjord har det været årsag til, at vores årlige ordinære generalforsamling er blevet udskudt. Bestyrelsen valgte at lave en alternativ delafvikling af generalforsamlingspunkterne: Godkendelse af regnskab 2019, Budget inklusive vedligeholdelsesplan 2020 og indhentelse af en ny valuarvurdering (vurdering af værdien af vores ejendom). Alle 3 punkter blev stemt igennem med et stort flertal. TAK for fin deltagelse.

Bestyrelsen forventer, at den resterende del af den ordinære generalforsamling kan afholdes til september. Myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud er også årsagen til, at planer for gårdfesten 2020 er sat i bero.

 

Åbne vinduer

Et andet overskyggende projekt er maling af vores vinduer. Vi er tæt på at være i mål, så stor tak alle for jeres tålmodighed. Når vinduerne er malet, og de alle har fået nye tætningslister, så er det træværket omkring vores hoveddøre mod gaden og diverse skurer i gården, der bliver malet. Vi forventer at hele projektet med lidt held kan erklæres afsluttet i august.

 

Grønne fingre

Blomsterne i gården har også måtte lide lidt under stilladset i gården. Gårdudvalget har ihærdigt forsøgt at forskønne gården. En stor tak skal lyde til gårdudvalget.

 

Storskrald og farligt affald

Corona-tiden er nok også årsag til, at vi producerer mere storskrald end sædvanligt. Der ryddes op og ’bygges nyt’ rundt omkring i lejlighederne. For ikke at tage ”pippet” helt fra varmemester Claus, så husk at samle storskraldet ved storskraldsskuret på en pæn måde. Hvis dine børn har leget hule i skraldet, så hjælp lige med at få det samlet igen. HUSK også at bygningsaffald (cement, mursten m.v.) er andelshaveren selv ansvarlig for at få det til genbrugspladsen.

Vi har også i denne tid frembragt en del ekstra farligt affald (maling, kemikalier, brændbare væsker). Da kemikalieskabets plads hurtigt bliver opbrugt, og skal du af med større mængder, så kontakt Claus.

 

Småt brandbart

De almindelige skraldeskure afspejler, hvilke slags mennesker vi er. Nogen af os er gode til affaldssortering og er opmærksom på, at også de inderste skraldespande kan bruges. Det kunne andre godt lære af.

 

Cykelindsamling

Gamle cykler er også storskrald. Hvis du har en cykel, som du alligevel ikke kommer ud at køre på igen, så må du godt sætte den ned til storskraldsskuret. I den netop afholdte cykelindsamling brugte varmemesteren unødig meget tid på indsamling og afskaffelse af cykler uden ejermand.

 

Ubudne gæster

Vi må og vil gerne have gæster i gården - bare ikke de ubudne. Så hvis du observerer personer, der virker fremmede eller ubudne, så spørg ind til dem.

 

Snublesten i Egilsgade 29A

Interesseforeningen ”Snublestensgruppen i Danmark” nedsætter en messing mindeplade i fortovet til minde om Leon Abraham Ruben. Han havde adresse i Egilsgade 29A, da han blev deporteret af nazisterne i oktober 1943. Nedlæggelse af mindepladen vil foregå ved en lille ceremoni den 28. juli 2020.

 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig god sommer.