Oprydning og rengøring på fællesarealer | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Oprydning og rengøring på fællesarealer

Udgivet den 12. august 2022

Nu skal du rydde op i opgange, kældre og lofter.

Vi har gennem længere tid haft håndværkere i ejendommen. På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at der skal igangsættes en grundig oprydning og rengøring af ejendommens fællesarealer i perioden fra september til november.

Ryd op efter dig nu
Har du genstande stående på ejendommens fællesarealer: hovedtrappe, bagtrappe, lofts- og kælderarealer (herunder vaske- og tørrerum), så er det NU at disse skal fjernes. Fristen for at få dine ting hen på de rette pladser eller smidt ud er den 1. oktober 2022.

Ting, som efter denne dato ikke er fjernet fra fællesarealerne, vil blive fjernet på din/jeres regning.

Hvad siger reglerne?
Ifølge andelsforeningens husorden, er det ikke tilladt at opbevare personlige ting på fællesarealerne. Det samme fremgår af bygningsreglementet og bekendtgørelse om brandsikring. Det skyldes, at personlige ejendele kan få en brand til at udvikle sig samt hindre personers flugtveje og brandvæsenets indsat i tilfælde af brand. Det er ligeledes blevet bemærket af foreningens forsikringsselskab, at vi har ting stående/hængende i opgangene, som ikke er tilladt, hvilket kan få negativ indflydelse på vores forsikringsdækning.

Tidsplan

Nu!: Fjerne dine private effekter på fællesarealerne
Oktober 2022: Foreningens ejendomsservice fjerner efterladte effekter
November 2022: Rengøring af fællesarealer og opskuring af hovedtrapperne

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

2022-08-10-oprydning-og-rengoering-paa-faellesarealer