GF2021: Frist for forslag til ordinær generalforsamling 2021 | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

GF2021: Frist for forslag til ordinær generalforsamling 2021

Udgivet den 07. januar 2021

Indsendelse af forslag.

Årets ordinære generalforsamling forventes afholdt i slutningen af marts eller midt i april 2021. Den endelige dato afhænger af mulighederne for at finde et egnet lokale samt evt. restriktioner for forsamling.

Indkaldelse med dagsorden m.v. udsendes til alle andelshavere min. 14 dage i forvejen.

Vær opmærksom på at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest den 1. februar 2021.

Forslag skal være skriftlige og skal være påført forslagsstiller/andelshavers navn og andelsnummer. Det kan sendes pr. mail til email@isafjord.dk eller pr. post afleveret i brevsprækken til værkstedet i kælder-gennemgangen under Njalsgade 26B/28A.

Venlig hilsen
Boligselskabet Isafjord

Bestyrelsen