Resultat af Urafstemning | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Resultat af Urafstemning

Udgivet den 09. maj 2018

Alle 4 forslag er vedtaget.

Ved urafstemningen i april blev der indleveret 45 stemmesedler, som alle var gyldige. Forslagene kunne vedtages med et flertal på min. 2/3 af de afgivne stemmer. Dvs. at min. 30 af de 45 stemmer skulle stemme FOR det enkelte forslag, før end det var vedtaget. Alle 4 forslag er vedtaget med følgende fordeling af stemmerne:

 

Forslag Stemmer FOR Stemmer IMOD Stemmer blankt
1 – Vurderingsspecialist udpeges af bestyrelsen 40 4 1
2 – Frist for indkaldelse til eks.ordn. generalforsamling 41 3 1
3 – Seneste dato for afholdelse af generalforsamling 44 1 0
4 – Krav om tegning af all-risk forsikring 43 2 0

 

Disse ændringer er derfor nu trådt i kraft og indføjes i vedtægterne.

 

Vær opmærksom på!

Bestyrelsen har desværre fundet anledning til at gøre opmærksom på, at det her i foreningen fortsat

  • IKKE er tilladt at holde hund, og evt. pasning af hund skal ske med bestyrelsens forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde
  • IKKE er tilladt at udleje sin lejlighed (hverken på kort- eller langsigtet basis) uden bestyrelsens forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde

Ansøgning om ovennævnte tilladelser skal sendes til bestyrelsen i god tid inden tilladelsen ønskes anvendt.

 

Få indflydelse – eller lad andre bestemme

Der efterlyses medlemmer til følgende udvalg:

  • Gårdudvalg (forslag til forskønnelse og evt. ændringer i gården)
  • Festudvalg (afholdelse af gårdfest i løbet af sommeren)
  • Idéudvalg (forslag til ændringer/forbedringer/renoveringer i opgange, indgangspartier, port og rækværk m.v.)

Interesseret? Send en mail til bestyrelsen på email@isafjord.dk

Med ønsket om en dejlig sommer
Bestyrelsen