Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Kontakt

Andelsboligforeningen kan kontaktes:

  • pr. post til adressen:

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.
Njalsgade 30A, ST. TV.
2300 København S

 

  • pr. telefon til varmemesteren (se herunder) 

BEMÆRK: Foreningen har INGEN venteliste, så der besvares ikke henvendelser vedrørende dette! Foreningens andelshavere har selv lov til at finde en køber til sin andel, hvilket kan ske via andelshaverens egen annoncering.

Kontakt bestyrelsen

Træffetid

Bestyrelsen træffes på kontoret den første onsdag i hver måned kl. 18.00 – 18.30. Der er dog lukket på helligdage samt onsdage før en helligdag.

Har du brug for at mødes med bestyrelsen, kan du også kontakte os på email@isafjord.dk og træffe en aftale.

Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, hvor indkomne sager behandles.

Bestyrelsen i B/S Isafjord består af en formand, en næstformand, tre ordinære medlemmer og to suppleanter, som varetager den daglige ledelse af foreningen og håndhæver generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmer 2020/2021

Peter Kjeldgaard Larsen, formand
Sus Hartung, næstformand
Jacob Herrestrup
Julie Bay Wedebye
Jens la Cour

Suppleanter

René Bay Wedebye
Julie Appelqvist

Kontakt varmemesteren

Varmemester Claus Rasmussen kan træffes på tlf. 51 50 04 90 i tidsrummet mandag – fredag, kl. 8:00 – 15:00. Du kan også sende en mail til email@isafjord.dk, eller lægge en seddel i brevsprækken til værkstedet, der ligger i kældergennemgangen mellem gården og Njalsgade.

Du kan kontakte varmemesteren, hvis du har spørgsmål til den daglige drift af ejendommen, affald og storskrald, ændringer i lejligheden, eller hvis du opdager skadedyr m.v.

Ved akut behov for hjælp (sprængte vandrør, strømsvigt og lign.) uden for ovennævnte telefontid kan du ligge en besked på telefonsvareren og evt. forsøge at få fat i et bestyrelsesmedlem. Hvis en akut vandskade hurtigt skal stoppes, kan du selv kontakte en håndværker (fx Islands Brygge VVS) for at få foretaget det mest nødvendige. Skaden meldes derefter til varmemesteren hurtigst muligt.
Hvis du ringer til en håndværker, og det ikke er akut, skal du altid selv betale regningen.

Kontakt vedrørende administration og bogholderi

Jari L. Jensen varetager foreningens daglige administration – herunder besvarelse af mails, gennemførsel af andelsoverdragelser, huslejeopkrævning og bogholderi generelt.

Har du spørgsmål eller ønsker at mødes om ovennævnte emner, så send en mail til email@isafjord.dk.