Vedtægter og husorden | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Vedtægter og husorden

I vedtægterne og husorden kan du læse om retningslinjerne for at bo i B/S Isafjord. Reglerne er vedtaget på foreningens generalforsamling, og det er bestyrelsen, der håndhæver dem på fællesskabets vegne.

Vedtægterne beskriver de formelle regler for optagelse i – og udtrædelse af – foreningen (køb og salg), foreningens organisatoriske opbygning, og hvordan den administreres.

I ordensreglerne er de praktiske regler for livet i ejendommen beskrevet.

Grove overtrædelser af vedtægter eller ordensregler kan i yderste konsekvens føre til eksklusion af foreningen.

Andre retningslinjer