Aktuelle projekter | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Aktuelle projekter

Materiale vedrørende igangværende projekter

Nye lejlighedsdøre

Status juli/2024: kontraktindgåelse med entreprenør i proces

Altaner

Status juli/2024: Montage er igang og forventes afsluttet medio september

renovering af legeområde i gården

Status Juli/2024: byggetilladelse afventes. entreprenør er i dialog med kommunen