Nyt fra bestyrelsen | Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

← Tilbage til nyheder

Nyt fra bestyrelsen

Udgivet den 18. april 2024

Nyhedsbrev om bl.a.:
Igangsætning af nye projekter og opstart på montering af altaner.

Som et kort resume fra den i marts afholdte generalforsamling kan det oplyses, at bestyrelsen stille og roligt at startet op på de vedtagne projekter:

  • Nye lejlighedsdøre på både hovedtrappe og bagtrappe
  • Salto nøglebriklåse på hoveddøre og bagdøre til opgange samt andre døre på fællesarealer
  • Etablering af LAGUR vandbehandlingsanlæg

Det første step er indhentning af tilbud m.v. I vil høre meget mere om det hele efterhånden, som det skrider frem.

Altanprojektet starter meget snart
Som tidligere udmeldt, så står opstarten af monteringsfasen på altanprojektet også for døren. Det forventes, at Altana vil starte etablering af byggeplads med containere i Egilsgade og opbevaring af materialer forskellige steder i gården inden for få dage. Selve arbejdet med opsætning af altaner starter umiddelbart derefter. Opsætning af altandøre og selve altanerne sker fra bevægelige arbejdsplatforme. De første 2 platforme vil forventeligt starte hhv. på gaden ved Egilsgade 31A/31B (måske ændres dette en smule) og i gården ved Njalsgade 26A/26B.

Det er et stort projekt, som vi alle vil blive påvirket af i større eller mindre grad. Det skyldes, at:

  • der vil være trafik af trucks og platforme på gade og i gården i de næste 5-6 måneder. Så vær opmærksom når du bevæger dig rundt, og hvor du parkerer din cykel.
  • det vil være nødvendigt at beskære nogle af vores planter og buske i gården, så der skabes plads til, at der kan arbejdes med platformene. Beplantning af gården vil i øvrigt være på et minimum denne sommer, da det er vores vurdering, at det ikke vil komme til sin ret.
  • du skal være opmærksom på IKKE at åbne vinduerne så meget, at de kommer i vejen for platformene. De vil køre op og ned langs muren i arbejdstiden, når der arbejdes ved din opgang. Et ødelagt vindue vil i den forbindelse være dit eget ansvar og skal evt. dækkes af din egen forsikring.
  • opgangsdørene vil være spærret for adgang i de perioder, hvor der arbejdes med montering af altaner oven over. Det sker for sikre, at ingen bliver ramt, hvis uheldet er ude, og der falder ting ned fra platformen.

Du kan holde dig orienteret om tidsplan og andre ting ved at se på foreningens hjemmeside: https://isafjord.dk/dokumenter/aktuelle-projekter/ og på opslagstavlen, som Altana har sat op i gården på muren tæt på gårdtoilettet.

Hvis noget er uklart i forhold til projektet m.v., så send en mail til email@isafjord.dk eller læg et brev i brevsprækken til værkstedet i kældergennemgangen under Njalsgade 26B/28A. Så besvarer vi det hurtigst og bedst muligt.

Nyt legepladsområde
Status på dette projekt er, at vi stadig venter på byggetilladelse fra Københavns kommune. Da altanprojektet kommer til at fylde en del i gården de næste måneder, så kan det evt. betyde en udskydelse af projektet med fornyelsen af legeområdet til sensommeren.

Venlig hilsen
Boligselskabet Isafjord

Bestyrelsen